Danilos integritetspolicy

Senast uppdaterad: 31 maj 2024

På Danilo Restaurang & Bar värnar vi om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive EU allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter.

1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

  • När du fyller i ett formulär på vår webbplats och anger ditt namn, e-postadress och telefonnummer.
  • När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev och därmed godkänner att vi skickar information och erbjudanden till dig via e-post.
  • Genom spårning av trafik på vår webbplats med hjälp av cookies och liknande teknologier.

2. Användning av personuppgifter

De insamlade personuppgifterna används för följande ändamål:

  • För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföringskommunikation som du har godkänt att ta emot.
  • För att förbättra och anpassa vår webbplats och våra tjänster baserat på användarbeteende och trafikmönster.

3. Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras på ett säkert sätt och endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in eller för att följa lagkrav. Vi genomför regelbundna granskningar av våra lagringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte lagras längre än nödvändigt.

4. Dina rättigheter

Du har enligt GDPR flera rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
  • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig korrigeras.
  • Rätt till radering: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas under vissa omständigheter.
  • Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära att dina personuppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig, i de fall det är tekniskt möjligt.

5. Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på:

Danilo Restaurang & Bar
Skånegatan 16B
E-post: hov.bergakungen@danilorestaurang.se
Telefon:031 20 16 22

6. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy vid behov för att återspegla ändringar i våra rutiner eller gällande lagstiftning. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.

Startdatum och senast uppdaterad: 31 maj 2024


Vi på Danilo Restaurang & Bar är fast beslutna att skydda din integritet och tackar för ditt förtroende.